Sligheadearachd/Orienteering

IMG_1659 (2)Seo Clas 4-7 a-muigh aig Ord Hill air Diciadain.

This is our P4-7 Orienteering Group out art Ord Hill on Wednesday.  They have completed a session at Little Mill and Craig Phadraig in recent weeks.  This has been thoroughly enjoyed by the children.  Moran taing gu James agus Jacquie Laird airson seo a’ chuir air doigh.  Tha e air a bhith sgoinneil!

Originally posted on Sgoil Araich:

Tha dealbhan ùra Sgoil-araich suas airson sibhse choimhead air.  Cliog air MADAINN agus chì sibh iad!!

There are new picures for  Sgoil-araich. Look under MADAINN and you will see them!!

View original

Andy MacKechnie – Street Jammin’

Thàinig Andy MacKechnie a-steach air Diluain an 18mh den Chèitean airson dànnsa Street Jammin’ a dhèanamh. Chaidh an sgoil gu lèir dhan tàlla chiad rud sa mhadainn agus an uairsin fhuair gach clas agus an sgoil-àraich cothrom dànnsa a dhèanamh còmhla ris. Cuideachd chaidh Clas 4-7 a-muigh airson beagan dànnsa a dhèanamh san raon-cluich. Chòrd […]

Dè-a-nis?

Thàinig ‘Dè-a-nis?’ dhan sgoil air Diluain 11.5.15. Chruinich an sgoil gu lèir san tàlla agus rinn Ruairidh agus Mia bho Clas 6 rèis far an robh feum aca bocadaich air Space Hopper. Bha an sgoil gu lèir ag èigheachd airson an dithis aca agus abair gun robh tòrr spòrs (agus fuaim!!!) ann! Coimhead a-mach airson ‘Dè-a-nis?’ air BBC Alba gach Diciadain aig 6f neo air BBC2 gach Diardaoin aig 6f.

‘Dè-a-nis?’ came to school on Monday 11.5.15. The whole school gathered in the hall and Ruairidh and Mia from P6 took part in a Space Hopper race. The whole school was cheering them on and we all had lots of fun (and made A LOT of noise!!). Look out for ‘Dè-a-nis?’ on BBC Alba every Wednesday at 6pm or on BBC2 every Thursday at 6pm.

IMG_0637

IMG_0643

IMG_0645

IMG_0655

IMG_0656

IMG_0657

Rannsachadh san Lon

IMG_0688IMG_0686IMG_0666

Thàinig Katy Martin a-staigh air Diardaoin an 14mh agus Dihaoine an 15mh den Cheitean. Chaidh clas 2-7 a-mach dhan lòn faisg air an sgoil airson rannsachadh a dhèanamh air dè cho falainn sa bha an uisge. Chleachd sinn nead airson na biastagan beaga a ghlacadh agus nuairsin chleachd sinn tuba beag le glainne-mheudachaidh airson a dh’fhaicinn dè seòrsa biastagan a bh’ againn. Bha tòrr spòrs againn uile agus fhuair sinn a-mach gun robh an lòn gu math falainn le tòrr diofar biastagan neònach a’ fuireach ann. Chuir sinn na biastagan uile air ais dhan lòn aig an deireadh. Abair spòrs!

Katy Martin, the Highland Council ranger came in to school on the 14th and 15th May. P2-7 went to the pond near the school to conduct pond surveys to check how healthy the water was. We used nets to catch the minibeasts and then we put them in a tub with a magnifying glass to see what kind of minibeasts they were. We had lots of fun and found out that the pond was quite healthy with lots of strange creatures living in it.

Club Sligheadaireachd (Orienteering Club)

This Wednesday at Craig Phadraig. Meet at 3.45pm prompt at Muirtown Primary School. Unfortunately the weather forecast is for rain – please make sure kids have a coat (can be left at the assembly area in a tent whilst they are orienteering) – as we will be away from the cars for nearly 2 hours. Please let the school office know if you are not coming.

Thanks.

James Laird

Athletics

Please note that the time should have read 4.45pm, not 5.45pm

Athletics

Athletics will resume again tonight (5.45pm). Please note there is no homework club on.

School Photographer

Please remember the school photographer will be in tomorrow morning to take class photos.

Blogaichean ùr

blog
Tha blog Clas 7 a-nis deiseil airson luchd-tadhail! Feuch gun toir sibh sùil air:
www.classeachd.wordpress.com 
(Tha ceangal-lìn air a shon air taobh ceart an duilleag seo cuideachd)

A bharrachd air sin, tha blogaichean ùra eile againn bho na sgoilearan a tha an sàs anns a’ bhuidheann ‘blogadh’. Seo na seòlaidhean-lìn aca:

Blog Geamannan: www.bsgigeamannan.wordpress.com
Blog cur-seachadan/pearsanta: www.bsgisnasail.wordpress.com
Blog Dràgonan: www.bsgidragon.wordpress.com
Blog Geamannan Coimpiutair: www.bsgicompiutair.wordpress.com
Blog Dannsa/Lùth-chleasachd: www.bsgidannsa.wordpress.com

Feuch gun toir sibh sùil orra agus carson nach fàg sibh teachdaireachd dhaibh?


Primary 7’s class blog is now ready for visitors – have a look! It will keep you updated on their goings-on.
Find it here: http://www.classeachd.wordpress.com
(or, alternatively, click on the link to the right of this page).

There are also some new blogs created by our very own Blog Club pupils who meet every Friday. Have a look by clicking on the links above and why not leave them a wee message? They’d love some positive feedback.