Buidhean Obrach – Obair Dachaigh / Homework Workshop 29/11/12

Bha sinn gu math toilichte pàrantan fhaicinn an raoir a thàinig gu Buidhean obrach Obair Dachaigh aig Dolina Grant (Neach Coimhearsnachd & Ionnsachaidh).

Fhuair sinne fiosrachadh feumail bhuaibh a thaobh na rudan a tha a’ còrdadh leibh ann an obair dachaigh ar cuid chloinne agus rudan a tha sibh ag iarraidh taic le.

Bha stiùireadh Seonaid NicLeoid mun làrach linn a leanas gu math cuideachail – thoiribh sùil air na làraich lìnn www.gaelic4parents.com agus www.learngaelic.net  airson barrachd fiosrachadh.

We had a busy Homework Workshop last night at the school. Thank you to our Community and Education Officer, Dolina Grant for organising the successful event.   It was very useful to hear what parents enjoy seeing as homework activities and what they would like to see more of. 

For more information and support with homework,  take a look at the following  website www.gaelic4parents.com and the link to www.learngaelic.net

Thanks also to Janet MacLeod for guiding us through the website and Anne MacLaren for sharing information on how the homework club is run.

Mrs Walker                                                                                                                            Iar-cheannard san Eadar Ama (Acting Depute Head Teacher).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s