Clas 3 a’ tighinn gu clas 5/6 – P3 visit P5/6

This slideshow requires JavaScript.


Thàinig cuid de chlas a trì a-steach a chèilidh oirnn agus bha iad a’ leughadh na stòiridhean a bha iad air an deànamh mu Sog. Chòrd e ruinn a bhith ag èisteachd ri na stòiridhean agus abair gu robh tòrr faclan mìorbhaileach agus faclan fosglaidh math aca.
Lewis and Alasdair came into P5/6 to read a story that they had written. We enjoyed listening to them reading it out to the class and their stories had lots of wow words!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s