Turas bho Chalum MacNeill – fear smalaidh. Fireman visits 5/6

This slideshow requires JavaScript.


Mgr MacNeill
Thàinig Mgr MacNeil a-staigh airson bruidhinn rinn mu dheidhinn teine.
Seo na prìomh rudan a tha còrr againn cuimhneachadh:
• Dèan cinnteach gu bheil na ‘smoke detectors’ agaibh, is gu bheil iad ag obair.
• Na cluich le matches neo lighters is ma chì thu gin bheir e dha inbheach.
• Ma tha thu air ‘floor’ àrd NA tìg a-mach air an uinneag , fosgail e is èigh
airson cuideachadh.
A fireman came in to speak to us about fire safety
And one of the important things we should remember is:
Make sure you have smoke detectors that work . (Eilidh M- Clas 5/6)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s