BSGI anns a phaipear.

Mar a tha fhios againn rinn a chlann uabhasach fhein math aig a mhod.  Tha sinn air a bhith anns am paipear naidheachd.

IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s