‘Aileag’

Thadhal Aileag oirnn cuideachd agus chlàr iad buidhnean bho gach clas a’ còmhradh, a’ seinn agus ag aithris bàrdachd. Bidh am program air Reidio nan Gaidheal san Fhaoilleach – bidh e uair a thìde a dh’fhaid agus ‘s e program shònraichte a bhios ann!
Coimheadhaibh air blog Clas a Seachd airson na dealbhan fhaicinn.

Aileag came to the school and recorded groups from each class in conversation, reading poetry, singing and presenting their very own Top 10! The programme will be on Radio nan Gaidheal in January and it will be an hour long.
See Primary 7 blog for photos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s