Latha Mòr nan Leabhraichean

Bha latha air leth againn anns an sgoil an-diugh a cotharrachadh Latha Mòr nan Leabhraichean. Rinn a h-uile duine oidhrip mhòr a’ cur orra aodach sònraichte.

Bha sinn cuideachd a’ dèanamh tòrr gnìomhan le chèile anns na clasaichean dhealbhaich sinn tòrr còmhdaich inntinneach airson na leabhraichean a b’fhèarr leinn.

We had a great day in school today celebrating ‘World Book Day’. Everyone made a big effort by dressing up as their favourite book character.

We also took part in a number of activities together in our classes by doing things like designing new covers for our favourite books.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s