Bha latha air leth againn anns an sgoil an-diugh a cotharrachadh Latha Mòr nan Leabhraichean. Rinn a h-uile duine oidhrip mhòr a’ cur orra aodach sònraichte.

Bha sinn cuideachd a’ dèanamh tòrr gnìomhan le chèile anns na clasaichean dhealbhaich sinn tòrr còmhdaich inntinneach airson na leabhraichean a b’fhèarr leinn.

We had a great day in school today celebrating ‘World Book Day’. Everyone made a big effort by dressing up as their favourite book character.

We also took part in a number of activities together in our classes by doing things like designing new covers for our favourite books.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About Bunsgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

Inverness Gaelic School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s