Seachdainn ‘Sports Relief’

This slideshow requires JavaScript.


Mar a chì sibh tha sinn uile air a bhith trang a’ gabhail pàirt ann an tachairtasan sònraichte airson seachdainn ‘Sports Relief’ . Chaidh sinn air chuairt/ruith timicheall pàirc an I.R.A an-dè agus bha sinn a gabhail pàirt ann an Zumba madainn an-diugh.

Bha sinn cuideachd a’ feuchainn ris a chùis a dhèanamh air na tidsearan againn anns na puist tadhail an-diugh agus a bharrachd airs a seo tha sinn air a bhith a’ feuchainn ri Romàinia a ruighinn le bhith a gabhail ar cothrom air a bhaidhsagal.
Seachdainn thrang lan spòrs.

Comhairle nan Sgoilearan.

As you can see we have had a busy week taking part in various activities for ‘Sports Relief’ . We took part in a walk/run round the I.R.A pitch yesterday and enjoyed a Zumba session this morning.

As well as this we were trying to beat our teachers in the goals at breaktime and lunchtime. We have also been taking part in a cycle in order to try to cycle to Romainia.

A week full of fun raising money for a good cause.

Pupil Council

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s