Seachdainn Sonraichte ann an B.S.G.I

Seachdainn Sònraichte ann an B.S.G.I

Mar a chì sibh tha sinn air a bhith uabhasach trang an t-seachdainn seo a’ cruinneachadh airgid airson seachdainn ‘Sports Relief’ Chuir sinn air dòigh ‘aerobics’ an-diugh anns a mhadainn an uairsin bha geama sònraichte ball-basgaid againn far an do bhuannaich an sgioba Albannach.
An uairsin bha sinn uile trang a’ coimhead air geama ball-basgaid eadar na tidsearan agus clas a seachd.
Mar a chì sibh bha latha air leth againn a chord rinn gu mòr. Uile gu lèir chruinnich sinn thairis air £280 airson ‘Sports Relief’, suim air leth. Bha BBC Alba cuideachd a-staigh gar clàradh agus bidh sinn air ‘An Là’ a-nochd aig 8 uairean.

As you can see, we have been very busy this week raising money for ‘Sports Relief’. We took part in aerobics this morning and then we watched the final of our basketball tournament where the ‘Albannach’ team won.

After this we all watched a basketball match between the teachers and primary 7 pupils.
We really enjoyed our day and altogether raised over £280 for ‘Sports Relief’ a brilliant amount. We also had BBC Alba in recording us and we hope to be on ‘An Là’ tonight at 8pm.

Mòran taing gun a h-uile duine a thug taic dhuinn. Tha sinn fada nar comainn.

Comhairle nan Sgoilearan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s