Cafaidh Clas-a-Seachd!

Cuimhnichibh gum bi cafaidh a’ruith eadar 2:30 agus 3:15 a-maireach.  BIdh ti agus cofaidh agus rudan blasta ri fhaighinn as deidh

‘Righ nan Cocairean’ aig Clas-a-Seachd.  Bidh iad cuideachd a’reic beagan stuth eile.

Cuideachd bidh cothrom agaibh siabann sgoinneil aig Clas-a-Sia a cheannach.  Tha iad air a bhith trang a’ deanamh siabann airson farpais ‘Dragons Den’ aig Asda.

Remember Primary 7 are running a cafe tomorrow between 2:30 and 3:15.  Teas, coffees and sweet treats will be for sale after their ‘bake-off’ competition.  They will also be selling some other items.

Also, there will be an opportunity to buy the wonderful soap which the Primary six class has been busy producing for their Dragons Den competition run by Asda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s