Buidhean ‘s deidh na sgoile/After school clubs

Buidhean ‘s deidh na sgoile
BSGI After-school clubs – Homework, Thursday & Shinty

A Phàrant Chòir,

Tha na clubaichean a’ toiseachadh air ais an dàrna seachdain ‘s dèidh na saor-laithean Nollaige; ‘se seo an t-seachdain a’ toiseachadh Diluain 12/01/15.

Diluain 12/01/15 Clas 1,2,3 Obair-dachaigh
Dimairt 13/01/15 Clas 4,5,6,7 Obair- dachaigh Athletics
Diardaoin 15/01/15 Buidhean Diardaoin Clas 1,2,3 Buidhean Ball-basgaid
Dihaoine 16/01/15 Iomain

Tha sinn an dochas gum bi deagh saor-laithean agaibh.
Moran Taing.

Nollaig Chridheil‘s Bliadhna Mhath ùr Dhiubh uile.

Airson barrachd fios: Dolina Ghrannd aig -D.Grant@highland.gov.uk
Aireamh fòn: 01463 725988

Dear Parent,

BSGI after-school clubs Homework, Athletics, Thursday club and Shinty all re-start the second week after the Christmas holidays; week starting Monday 12th Januray’15.
Thank You.

Monday 12/01/15 Homework club Classes 1,2,3
Tuesday 13/01/15 Homework Club Class 4,5,6,7 Athletics
Wednesday 14/01/15
Thursday 15/01/15 Thursday club Basketball Club
Friday 16/01/15 Shinty

Merry Christmas and a Happy New Year.

For more information contact Dolina Grant: D.Grant@highland.gov.uk
Phone no:-01463 725988

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s