Là Spòrs

sport-clipart-5

Tha sinn fhathast làn dòchas Là Spòrs a chuir air a-màireach. Ma tha an t-sìde ro dhona cuiridh sinn teachdaireachd air MFR agus Rèidio nan Gàidheal a-màireach. Cuimhnich gu bheil feum aig a’ chloinn air leine-t anns an dath cheart airson an taigh aca.

We are still hopeful that we can hold Sports Day tomorrow. If the weather is too bad we will put a message out on MFR and Radio nan Gàidheal tomorrow. Remember that the children have to wear a t-shirt in the correct colour for their house group. I have included a list of the correct colours for each house group below:

Ailm – Uaine (Green)

Beithe – Buidhe (Yellow)

Calltainn – Gorm (Blue)

Darach – Purpaidh (Purple)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s