Duaisean airson Là Spòrs

An-diugh aig Co-thional fhuair sinn a-mach cò bhuanaich na duaisean anns gach clas airson Là Spòrs. Cuideachd fhuair sinn a-mach cò an taigh a bhuanaich air an latha. Seo liosta de na sgoilearan a bha soirbheachail anns gach clas. Cha robh a h-uile duine a bhuanaich duais san sgoil an-diugh ach gheibh sinn na dealbhan aca a-rithist airson am blog. Mealabh ur naidheachd dhan a h-uile duine!

Today at Assembly we found out who won the prizes for Sports Day from each class. We also found out which house won on the day. Here is a list of the successful pupils. Not everyone who won a prize was in school today but we will update the blog with their pictures as soon as possible. Congratulations to everyone!

Clas 1 – balaich

1st – Charles MacLennan

2nd – Toby Burton

3rd Alistair MacCallum

p1 boys

Clas 1 – nigheanan

1st – Isla McNeil

2nd – Naomi MacRae

3rd – Roisin MacQuarrie

p1 girls

Clas 2 – balaich

1st – Alexander Heggie

2nd – Marc Mitchell

3rd – Frank MacLean

p2 boys

Clas 2 – nigheanan

1st – Maili MacLennan/Breagha Munro

2nd – Grace MacKenzie

3rd – Isabelle Main

p2 girls

Clas 3 – balaich

1st – Lewis MacIver

2nd Ruairidh Boag

3rd Joshua MacKenzie

p3 boys

Clas 3 – nigheanan

1st – Charlotte Burton

2nd – Charlotte McNeish

3rd Ellie Lochhead/Millie McConnell

P3 girls

Clas 4 – balaich

1st – Finlay O’ Reilly

2nd – Campbell MacDonald

3rd – Lachie MacBeth

P4 boys

Clas 4 – nigheanan

1st – Roise Ni Eadhra

2nd – Ailsa Main

3rd – Daisy Milne

p4 girls

Clas 5 – balaich

1st – Alasdair Stachan

2nd – Calum Frame

3rd – Thomas MacKinnon

P5 boys

Clas 5 – nigheanan

1st – Rachel Sutherland

2nd – Katie Torrens

3rd – Keira O’ Brien

P5 girls

Clas 6 – balaich

1st – Matthew Davidson

2nd – Ruairidh Nicolson

3rd – Ossian MacCallum

p6 boys

Clas 6 – nigheanan

1st – Bethany Kitson

2nd – Kirsty O’ Reilly

3rd – Rianne Nicolson

p6 girls

Clas 7 – balaich

1st – Ross MacKinnon

2nd – Calum Archie MacQuarrie

3rd – Connor Allan

P7 boys

Clas 7 – nigheanan

1st – Blythe Wilson

2nd – Emily MacDonald

3rd – Kirsty Crawford

p7 girls

 

An taigh a bhuannaich na puingean bu mhotha air an latha……………………………

The house that won the most points on the day…………………………………

 

                                AILM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IMG_2195

 

‘S math a rinn sibh a h-uile duine a bha a gabhail pàirt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s