Sligheadarachd

Thàinig Mr agus Mrs Laird a-steach le dithis eòlaichean sligheadarachd, James agus Jess. Bha iad a’ toirt teisteanasan dha na sgoilearan a bha a’ gabhail pàirt anns a’ Chluba Sligheadarachd am bliadhna-sa. Rinn an sgoil againn fìor mhath anns na co-fharpaisean a bha sinn a’ gabhail pàirt ann. Tha sinn airson taing mhòr a ràdh ri Mr agus Mrs Laird airson an obair chruaidh a tha iad air a dhèanamh am bliadhna-sa leis a’ chluba.

 

Mr and Mrs Laird came in along with two orienteering champions, James and Jess. They gave out certificates to everyone who took part in the Orienteering club this year. Our school did very well in the competitions they took part in. We would like to say a big thank you to Mr and Mrs Laird for all their hard work with the Orienteering Club this year.

IMG_2247 IMG_2248

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s