Là sa Ghàrradh

Abair latha sgoinneil a bh’ againn airson ‘Là sa Ghàrradh’. Bha a’ ghrìan a’ deàrrsadh agus bha a h-uile duine trang fad an latha. Rinn sinn taigh-osta airson meanbh-bhiastagan agus balla bùirn. Thòisich sinn a’ cuir an taigh-glainne againn ri chèile a-rithist a’ cleachdadh botail. Chuir sinn neòinean-grèine agus bha sinn a’ peantadh tairichean agus clachan airson an gàrradh aig Keir. Chòrd an latha ris a h-uile duine agus bha a h-uile duine cho modhail ‘s gun d’fhuair iad uile reòiteag aig deireadh an latha. Bu mhath leam taing a ràdh ri na pàrantan a bha a’ cuideachadh air an latha, a h-uile duine a thug stuth a-staigh airson an latha agus Morrisons Construction, Dobbies, ROWAN agus Katy Martin airson an cuideachadh a thug sibh uile dhuinn.

What a brilliant day we had for our day in the garden. The sun was shining and everyone was busy all day. We made a bug hotel and a water wall. We started to re-build our greenhouse out of bottles. We planted sunflowers and we painted tyres and stones for Keir’s garden. Everyone thoroughly enjoyed the day and everyone was so well behaved that they even got an ice cream at the end of the day. I would like to thank the parents who helped out on the day, everyone who donated materials beforehand and Morrisons Construction, Dobbies, ROWAN and Katy Martin for all the help they gave us.

 

IMG_2271 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2280 IMG_2281 IMG_2282 IMG_2283 IMG_2284 IMG_2285 IMG_2286 IMG_2287 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2291 IMG_2292 IMG_2293 IMG_2294 IMG_2295 IMG_2296 IMG_2297 IMG_2298 IMG_2299 IMG_2300 IMG_5622 IMG_5623 IMG_5624 IMG_5625 IMG_5626 IMG_5627 IMG_5628 IMG_5629 IMG_5630 IMG_5631 IMG_5632

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s