Mòd Poll Ìubh

Bha Breagha, Calum, Anna agus Ellen a’ gabhail pàirt ann am Mòd Poll Ìubh an t-seachdain sa chaidh agus abair gun do rinn iad math – CEITHIR BONN ÒR!!!! Rinn Breagha a’ chuis leis a’ chlàrsach aice, bhuanaich Calum ann am pìobaireachd agus fhuair Anna agus Ellen a’ chiad àite anns na cò-fharpaisean seinn aca. Abair tàlant a th’ againn san sgoil againn – ‘s math a rinn sibh uile!

Breagha, Calum, Anna and Ellen all took part in the Poolewe Mod last week and boy did they do well – FOUR GOLD MEDALS!!!!! Breagha won her Clarsach competition, Calum won with his pipes and Anna and Ellen both took first place in their singing competitions. What a lot of talent we have in our school – well done to you all!

100_6190

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s