Fiosrachadh Feumail

Sin agaibh e! A chiad teirm seachad mar tha agus abair teirm trang, spòrsail agus soirbheachail a bh’ againn uile! Tha mi an dòchas gum biodh deagh làithean-saora aig a h-uile duine agaibh agus chì sinn a-rithist sibh, deiseil is deònach, air an 26mh den Dàmhair 2015. Cuideachd, gur math a theid leibh a h-uile duine (sgoilearan agus luchd-obrach) a tha a’ dol dhan Mhòd an ath sheachdain. Seo agaibh fiosrachadh feumail airson an ath theirm.

Well, that’s that! The first term finished already and what a busy, fun and successful term we all had! I hope you all have a nice break and we will see you all back here, ready and willing, on the 26th October 2015. Also, good luck to all those (pupils and staff) going to the Mod next week. Below you will find some useful information for next term.

Mrs McGregor

Buidheann Obair-Dachaigh/ Homework Club

Cha bhi Buidheann obair-dachaigh a’ toiseachadh air ais ‘s dèidh na sgoile gu Diluain 2 an t-Samhain ’15 agus Dimàirt 3 an t-Samhain ’15. Cosgais £1 gach neach gach seachdain, agus feumaidh seo a bhi pàighte aig toiseach gach teirm. Cosgais airson an teirm £8.

Homework club does not re-start until Monday 2nd November for classes 2 and 3; Tuesday 3rd November for classes 4, 5, 6 and 7. Cost will be £1 per week for each child, which must be paid at the beginning of each term. The cost for each club per child for this term  will be £8.

Buidheann Diardaoin/ Thursday after school group

Tha Buidheann Diardaoin  a’ toiseachadh air ais ‘s dèidh na sgoile air Diardaoin 29 an Damhair ’15. Cosgais £1 gach neach gach seachdain, agus feumaidh seo a bhi pàighte aig toiseach gach teirm. Cosgais airson an teirm £8.

The Thursday after-school club re-starts on Thursday 29th October ’15. Cost will be £1 per week for each child, which must be paid at the beginning of each term. The cost for each club per child for this term will be £8.

Buidheann Iomain/ Shinty Club

Tha Buidheann Iomain  a’ toiseachadh air ais ‘s dèidh na sgoile air Dihaoine 30 an Damhair ’15 

Cosgais £1 gach neach gach seachdain, agus feumaidh seo a bhi pàighte aig toiseach gach teirm. Cosgais airson an teirm £8.

The Shinty club starts back on Friday 30th October ’15. Cost will be £1 per week for each child, which must be paid at the beginning of each term. The cost for each club per child for this term will be £8.

Airson barrachd fios /for more information contact Dolina Grant, Gaelic Community Development Officer, BSGI. 01463 725988 Dolina.Grant@highland.gov.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s