Banca-bìdh

Mòran taing dhan a h-uile duine a thug a-steach biadh airson banca bìdh Inbhir Nis aig am Fèille Nollaig. Chruinnich sinn barrachd na 24 bagaichean de bhiadh airson am banca bìdh. Bidh tòrr daoine a-nis ann an Nollaig seo le beagan a bharrachd biadh na bha aca air sgath’s na teaghlaichean laghach BSGI. Taing mhòr mhòr airson sin!

Many thanks to all those who brought in food for Inverness food bank at the Christmas Fair. We filled more than 24 bags of food for the food bank. There will be many people this Christmas with a little more food than they would’ve had thanks to the kind families of BSGI. A big big thank you for that!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s