FilmG

An cuala sibh gun do rinn clas 7 fiolm airson farpais FilmG am bliadhna? Seall air gu h-ìosal; rinn iad sgoinneil.
Fhuair iad air a’ gheàrr-liosta airson 3 duaisean! Feuch gum bi sibh a’ bhòtadh airson ‘Cuideigin Ciallach’ oir tha duais ann airson roghainn an t-sluaigh is tha BSGI sa phriomh 10!

Brùth am putan buidhe an seo: http://filmg.co.uk/gd/films/1315/
_____________________________________________________________

Did you hear that P7 made a film for the FilmG competition this year? Have a look at it below; they did a great job.
They’re on the shortlist for three awards! Make sure to vote for their film ‘Cuideigin Ciallach’ as there is a People’s Choice Award and BSGI is in the top 10!

Push the yellow button here: http://filmg.co.uk/gd/films/1315/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s