Tryathon airson Sports Relief!

Abair latha a bha againn an-diugh!  Fhuair sinn gu leor eacarsaich le ruith sporsail, sligheadarachd, dannsa agus zumba.  Ghabh sinn uile pairt ann an ‘Tryathon’ far an do rinn sinn tri diofar rudan.  Thog sinn airgead airson Sports Relief – tha na sponsor forms fhathast ri thighinn, mar sin, leigidh sinn fios thugaibh nuair a tha sinn air an t-airgead a chunntais.

We had a very active day today!  We all took part in a ‘Tryathon’ for Sports Relief, where we all did three different activities – funrun and obstacle course, ceilidh dancing, orienteering and zumba.

The sponsor forms are still to come in so we will let you know how much we raise next Wednesday.

Thank you all for sponsoring us.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s