Blogairean BSGI / BSGI Bloggers

Bha sinn a’ claradh fiosrachadh air microphone mu dheidhinn na rudan a tha na comataidhean a’ deanamh.

We recorded interviews on microphones asking what the other groups were doing today.

Le Ruairidh  Clas 7

Bha sinn a’ dol mun cuairt na clasaichean a’ faighneachd ceistean air na bha iad ag ionnsachadh.

We visited other classes to find out what they are learning.

Le George Clas 7

Chur sinn fiosrachadh air na microphones. Bha sinn a’ putadh dearg airson claradh agus uaine airson eisteachd ris na thuirt iad.

We learned how to use the microphones to record. We use the red button to record and the green button to listen to what they said.

Le Finlay Clas 3/4

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s