La bhòtaidh

Cuimhnichibh nach bi sgoil ann a-màireach (Diardaoin 4mh den Chèitean). Tha an sgoil air a chleachdadh mar stèisean  bhòtaidh.

Remember that pupils are not to come to school tomorrow (Thursday 4th May). The school is being used as a polling station.

Advertisements