Cuach na Cloinne

Rinn an sgioba ball-coise BSGI fìor mhath aig Cuach na Cloinne air Dimàirt, a’ faighinn an dàrna àite a-mach à 60 sgiobaidhean! ’S math a rinn sibh!

Bha deagh fharpais sna Cuairtean Deireannach, a chumadh aig pàirce Caledonian Thistle F C Inbhir Nis, agus, aig deireadh na farpais, b’ iad Bun-sgoil Taobh na Pàirce a thàinig am bàrr, le Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis san dàrna àite. A dh’ aindeoinn fìor dhroch aimsir bha deagh chluich aig na sgiobannan air fad agus bha e na thlachd a bhith gan èisteachd agus iad a’ conaltradh le chèile cho siubhlach sa Ghàidhlig.

 

The BSGI football team did very well at Cuach na Cloinne on Tuesday afternoon, coming in second place out of 60 teams. Well done BSGI! Bun Sgoil Taobh na Pàirce from Edinburgh, came in first place. Despite some bad weather, all who took part enjoyed playing and getting to know Gaelic speaking children from other schools.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s