Là Ospais na Gàidhealtachd BSGI

Bha latha trang anns an sgoil air Diciadain le tòrr tachairteasan ann airson Là Ospais na Gàidhealtachd. Bha tòrr spòrs aig na sgoilearan, gu h-àraid nuair a bha an ‘Dùbhlan Custard’ ann feasgar. Fhuair Miss Campbell, Miss MacLean agus Mrs MacVicar barrachd bhòtaichean na na tidsearan eile agus mar sin bha iad air an còmhdachadh le custard. Abair spòrs! ‘S math a rinn Miss Campbell agus Miss MacLean airson an latha air fad a chur air dòigh leis an sgioba Carthannasan, agus na clasaichean aca fhèin cuideachd. Chruinnich iad £710.96 airson an Ospais. Mòran taing dhan a h-uile duine a ghabh pàirt agus a thug a-steach airgead airson an latha.

BSGI had a busy day on Wednesday with lots of activities happening for the Highland Hospice day. The pupils had great fun, especially in the afternoon during the Custard Challenge. The teachers with the highest number of votes were Miss Campbell, Miss MacLean and Mrs MacVicar, and were therefore covered in custard. They were great sports! Well done to Miss Campbell and Miss MacLean for organising the day, along with their classes and the Charities committee. £710.96 was raised for the Highland Hospice! Many thanks to all those who took part in the day.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s