Mòd Inbhir Nis

logo

Tha Mòd Inbhir Nis a’ dol air adhart air Dihaoine. Bidh cuid de sgoilearan BSGI a’ gabhail pàirt ann an co-fharpaisean a Mhòid. Bidh còmhlan-ciuil Clas 7 ann an co-fharpais aig mu 09:45 ‘s a mhadainn, agus an uairsin Clas 1, 1/2 , 2/3 agus 3 ann an co-fharpais aig mu 10:30m. Chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach air na h-amannan, chì sinn dè cho luatha ‘sa bhios cùisean air an latha. Faodaidh pàrantan tighinn ann airson do phàist fhaicinn aig na co-fharpaisean, ach cuimhnich gum feum a h-uile duine pàigheadh airson a bhith a’ tighinn dhan Mhòd.

The Inverness Mòd is taking place on Friday. Some of the BSGI pupils will be taking part in Mòd competitions. The P7 Cèilidh band will be competing at around 09:45am, and then P1,1/2, 2/3 and 3 will be competing at around 10:30am. We can’t be sure of exact timings, we’ll just have to see if things run according to plan on the day. Parents may attend the Mòd to watch their child perform, but remember that there is an admission ticket price, whether you attend for one competition or for the whole day.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s