Consairtean Clas 1 gu 3

Abair gun do rinn Clas 1 gu 3 cho math aig na consairtean Nollaig aca an-diugh. Sheinn a h-uile duine aca gu binn agus ghabh iad spòrs. Mòran taing dha na pàrantan agus teaghlaichean a thàinig ann airson am faicinn.

Well done to primaries 1 to 3 for their performances in the Christmas concerts today. They sang beautifully and had great fun. Many thanks to all those who came along today to support the children.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s