Jammin Fitness

Thàinig Andy McKechnie bho Jammin Fitness a-steach an-diugh airson co-thional a ghabhail agus an uairsin airson buitean-obrach a dhèanamh leis na clasaichean. Bhruidhinn e rinn mu dheidhinn a bhith a cleachdadh mòr-inntinn agus a gabhail ceum mu seach.  Thuirt e rinn cho cudromach sa tha e a bhith a smaoineachadh ‘chan urrainn dhomh a dhèanamh…fhathast’.

 

We enjoyed our visit from Andy Mackechnie from Jammin’ Fitness at assembly today. He talked to us about the importance of having a ‘growth mindset’ rather than a ‘fixed mindset’.  He explained the importance of not saying, ‘I can’t do it’, but rather saying ‘I cant’t do it…yet’.

Andy then ran workshops for all of the classes where they learned some fun dance routines.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s