Igniting literacy

Pàrantan clas a seachd. Primary 7 parents.

Igniting Literacy Poster

Advertisements

Co-thional 3.11.17

An-diugh aig co-thional chuala sinn cuid de na bardaich a sgrìobh na clasaichean agus sgoilearan mu dheidhinn BSGI agus an 10mh co-là-breith againn. Bha iad dìreach sgoinneil!  ‘S math a rinn sibh uile. Seo agaibh cuideachd na sgoilearan a bhuannaich teisteanasan. Glè mhath.

Today, in assembly we heard from some of the children who have been writing poems about BSGI and our 10 year anniversary. The poems were brilliant! Well done to you all. Some of these poems will be read at the 10 year anniversary celebration next Friday.

Here are also the certificate winners for this week. Well done!

Blythswood Shoe Box Appeal

Thàinig Rona a bhruidhinn ri na sgoilearan an-diugh à Blythswood mu dheidhinn an ‘Shoe box appeal’.  Bha e gu math inntinneach na daoine fhaicinn a bhios a’ faighinn bogsa à Blythswood, agus na suidheachaidhean uabhasach anns a bheil iad. Tha sinn an dòchas gum faigh sinn tòrr bogsaichean bho BSGI airson toirt gu Blythswood. Feumaidh na bogsaichean a bhith a-steach ron 15mh den t-Samhain. Mòran taing.

Rona from Blythswood came to speak to the children today about the Shoe box appeal. It was very interesting finding out about the people who receive a shoe box and to hear about the awful situations that some of these people are in. We hope that BSGI can donate lots of boxes to the Shoe box appeal this year to provide for these vulnerable people. The shoe boxes need to be brought into the school before the 15th of November. Many thanks.