Trang le Teicneolas!

Fàilte gu Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis!

Welcome to Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis!

BSGI

Tha sinn a air a bhith trang bhon a thìll sinn dhan sgoil. Chleachd sinn teicneòlas an-diugh airson co-thional beò a dhèanamh.  Bha sinn uile còmhla agus rinn sinn Rionnag na Seachdain anns a h-uile clas, agus cuideachd Gaisgeach na Seachdain bho Clas 1/2.  Bha Clas 4 a’ bruidhinn mu Rights Respecting Schools agus am plana againn airson gum faigh sinn Duais Airgid!

We have been really busy since we returned to school.  We used technology today to have a live Assembly, we were able to see all the classes on screen at the same time.  It was great!  We had Stars of the Week in every class, we have been working on our school value of Coibhneas (Kindness) and a special ‘Gaisgeach na Seachdain’ went to Primary 1/2.