La Spors 2019/Sports Day 2019

Là Spòrs/Sports DayBha Là spòrs againn an-diugh agus tha sinn cho taingeil gun do dh’ fhuirich i tioram airson a mhòr chuid den latha! ‘S math a rinn na sgoilearan agus na pàrantan a ghabh pàirt san latha. Bha sinn cho moiteil san dòigh a sheall na sgoilearan Mòr-Inntinn’ s mar a bhrosnaich iad a chèile! 👏We had our sports day today and we are so thankful that it stayed dry for most of the day! Well done to all our pupils and parents who took part. We were so proud of how the pupils showed a growth mindset and how they supported and encouraged one another!