BSGI Gleusta BBC Alba

See our pupils compete against other schools.
Please watch BBC Alba on Monday nights ( Repeated on Fridays)
Or click on link below in next few days.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b0192sh3

Duration: 30 minutes

Tha an ceathramh sreath de Ghleusta air ais, le sgeadachadh dathte, sgiobaidhean èasgaidh agus dùbhlain ùr. Gach seachdain bidh dà sgioba, le dithis òga agus aoigh, a’ spàirn an aghaidh a chèile thairis air còig cuairtean de dhùbhlain, airson cliù agus cuach a chosnadh.

An t-seachdain seo, bidh sgiobaidhean bho Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis agus Bun-sgoil Crois na Cìse a strì an aghaidh a chèile. Air aoigheachd aca bidh Emma NicAonghais agus Coinneach Mac a’ Ghobhainn, agus a’ cumail rian air a h-uile càil bi Linda NicLeòid. Tha Gleusta air a stiùireadh le Mìcheal Hines agus air a riochdachadh airson Sealladh le Mòrag Stiùbhart.

The fast, exciting show Gleusta is back with a fourth series, which includes a colourful studio set, eager teams and exciting new challenges. Each week, two teams of youngsters go head to head in a battle of brains, wit and agility.

With the support of a special guest, the teams meet on the studio set of Gleusta and battle over five rounds of competition. This episode features teams from Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis and Tollcross Primary School, with special guests Emma MacInnes and Coinneach Smith.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s